วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Product & Service | ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารเคมีประเภทที่ใช้ในการปรับสภาพน้ำ สารเคมีในอุตสาหกรรม และการบริการ ดังนี้1.  เคมีภัณฑ์ป้องกันตะกรันหินปูน และสนิมในหม้อไอน้ำ

2.  เคมีป้องกันตะกรันหินปูน, สนิมและตะไคร่ในระบบ Cooling, Chiller

3.  เคมีภัณฑ์ตกตะกอนต่างๆ   (Flocculant, Co-agulant agent)

4.  เคมีภัณฑ์ล้างตะกรันหินปูน, ซิลิก้า และสนิม

6.  เคมีภัณฑ์สเปรย์ชนิดต่างๆ สำหรับงานบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง

7.  เคมีภัณฑ์คลอรีน, กรดต่างๆ, โซดาไฟ, เกลือล้างเรซิน, โซดาแอ็ช, สารส้ม, PAC

8.  เกลือบริสุทธิ์ล้างเรซิน (Cation Exchange Resin Regenerating Refined Salt)

9. สารเคมี  Defoamer chemical, Anti-foam agent


สารเคมีสำหรับหม้อไอน้ำ Boiler Treatment Chemicals

1.1 Scale & Corrosion Control
1.2 Condensate Corrosion Control / Steam Quality Control
1.3 Oxygen Scavengers and Metal Passivators.สารเคมีสำหรับระบบหล่อเย็น Cooling Water Treatment Chemicals


2.1 Prevention of Scale & Corrosion for Open Recirculation & Once Through Cooling System
2.2 Close Chilled Water Loop Treatment Chemicals
2.3 Microbiological Control & Chlorine Alternatives/ Micro Fouling Co

สารเคมีสำหรับบำบัดน้ำ (Water Treatment)


1. Polymer สำหรับแยกน้ำกับของแข็ง Chemicals for Liquids & Solids Separation
1.1 Coagulant and Flocculants for Raw Water & Waste Water Clarification เคมีสำหรับระบบตกตะกอนน้ำดีและน้ำเสีย
1.2 Belt Press Dewatering/Sludge Dewatering/Heavy Metal Removers เคมีสำหรับรีดตะกอน แยกน้ำออกจากตะกอน และเคมีสำหรับการกำจัดโลหะหนัก
1.3 Stack pile Dust Control เคมีป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
1.4 BOD/COD Control จุลินทรีย์ควบคุมและลดค่า BOD/COD
ระบบปรับสภาพน้ำ, อุปกรณ์ และเครื่องควบคุม Water Treatment Plants


Equipment & Control,                                        Water Clarifier System
Water Filtering                                                   Softener System / Demineralization
RO Reverse Osmosis System                             Ultra Filtration System
Chlorine, Ozone,                                                 UV System
Chemical Feed Pump                                          Chemical Tank and Control System

เคมีภัณฑ์อื่นๆ Process Chemicals & Othersติดต่อเรา-- ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  ได้เลยค่ะ


คุณมานพ ธิทิชยะกูร / ฝ่ายขาย

Mc-Zyme S.P. Corporation Co.,Ltd.
บริษัท แม๊คไซค์ เคมีคอล จำกัดTel.02-330-9187 .... นั้นเบอร์ office

เอามือถือไปดีกว่า -- 080-652 1221

Email : Manop.service@gmail.comฟรี !!! ตัวอย่างทดลองสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  (Lab Test, Process Test)


คุณขอมา เราจัดให้ เรารอคุณอยู่ !!!!


เราส่ง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ถึงที่ ค่ะ :

กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด, ปทุมธานี, สระบุรี, นครปฐม, สมุทรปราการ, สุมทรสาคร, สระบุรี ฯลฯ